Wednesday, January 26, 2011

E - PENYATA GAJI

E-PENYATA GAJI

Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat di hujung jari. Kerajaan telah memperkenalkan e-penyata gaji atau slip haji online. Perkembangan ini mampu mengurangkan kos dalam pencetakkan slip gaji. Kini maklumat gaji pegawai kerajaan lebih selamat dan mudah untuk disimpan mahu pun dicetak berulang kali.www.slip-online.blogspot.com
www.e-penyatagaji.blogspot.com

No comments:

Post a Comment